Biuro Rachunkowe KESJA Żary
Biuro Rachunkowe KESJA Żary
Dane kontaktowe

Plac Kaczy Rynek 32 pok.2
68-200 Żary
woj. lubuskie

T: 663 402 300
e-mail: biurorachunkowe@kesja.com.pl
Oferta księgowa
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- proadzsenie rejestru nabyć i dostaw dla potrzeb podatku VAT
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE
- sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
- itp...

Oferta kadrowo-płacowa
- przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń
- prowadzenie rozliczeń pracowników z ZUS i Urzędem Skarbowym
- itp...

Dodatkowe
- rozliczanie z PFRON
- pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację z Urzędu Pracy

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa jest prowadzona na oprogramowaniu Comarch Optima.

Copyright © 2016 KESJA. All rights reserved.